Krok v pred pre iMove.

Zápis do celosvetovej odbornej inštitúcie

 

Po dlhej dobe dokazovania svojich poznatkov a zručností, obhajovania vedeckých prác som obdržal

certifikát od celosvetovej športovej inštitúcie American college of sport medicine v oblasti športovej

diagnostiky. Ako člen tejto globálnej inštitúcie sa mi otvárajú dvere  pri publikovaní mojich prác a taktiež

mám  možnosť pracovať s odbornou literatúrou z amerických univerzít. Naše výsledky takto uvidia sto

 tisícky športových odborníkov z celého sveta, od Šanghaja, cez Paríž  až po Kaliforniu. 

Ďakujem za pomoc expertom z Masarykovej Univerzity  z Fakulty športových vied menovite 

viceprezidentovi Igorovi Duváčovi.

Verím, že nesklamem, a že sa moje meno zapíše kvalitnými výsledkami do svetovej databázy.

Mgr. Adam Truhlář

Športový psychológ vrcholového výkonu