Balík Advancer (5-7r.)

Pokročilejší balík s vyššou náročnosťou na úlohy. Lektori zohľadňujú jednotlivý vývin detí a podľa toho určujú úroveň cvičení a náročnosť. Vždy smerujú deti k väčšej výzve, ktorá posúva koordinačné hranice detí. Balík sa viac zameriava na športy futbal, hokej, tenis a gymnastiku a nacvičujú sa špecifické pohybové vzorce, ktoré deti uplatnia v daných športoch. Hravá súťaživá forma bez žiadneho tlaku posúva deti veľmi rýchlo dopredu vo vývine. Súčasne buduje motiváciu a základné športové návyky detí, disciplínu a takisto rozvíja emocionálnu inteligenciu. Traja lektori poznajú presný motorický profil každého dieťaťa, ktoré získali z diagnostiky programu Allrounder a zabezpečujú individuálny a motivujúci prístup. Počas programov dochádza aj k edukácii rodičov. K vysvetleniam jednotlivých cvičení, prečo sa robia, načo slúžia a ako to využijú. V programoch sa vyskytujú aj cvičenia na tréning exekutívnych cvičení mozgu. Rýchlosť rozhodovania, schopnosť stopnúť prvý impulz, smerovať pozornosť, predpovedať, plánovať atď.

 

 

 

Zaregistrujte vaše dieťa

Základné údajeVaše dieťa


Vybraný program

Ostatné

» Súhlasím s obchodnými podmienkami