Poďte plávať s iMove

Let´s go SWIM
06.02.2020


Tak ako každý rok štartujeme sériu plaveckých programov.
Plávanie nesmie chýbať v zdravom motorickom vývine dieťaťa. Dieťa sa učí pohybovať vo vode, správne dýchať a koordinovať pohyby celého tela. Ponúkame možnosť zapojiť sa do našich programov pod vedením dvoch kvalifikovaných, pedagogických lektoriek s dlhoročnými skúsenosťami s detským plávaním.


Kliknutím na obrázok spustíte video na Fb


Cieľ:
Hravou a pestrou formou:
• naučiť deti sa bezpečne pohybovať vo vodnom prostredí,
• naučiť deti základy plávania,
• správne dýchanie,
• zdokonalenie plaveckej techniky.
Kedy, kde:
začíname od 06.02.2020 - 26.03.2020
každý štvrtok 2. ZŠ, Mallého ulica, Skalica
od 17:00 hod.

Pre koho je určený program:
Vek od 6 do 10 rokov.
Plavci aj neplavci
poznámka: Na základe počtu a úrovne prihlásených detí vytvoríme skupiny. Buď budú všetky deti v jednej skupine alebo pri dostatočnom množstve v dvoch skupinách.

Úhrada
Po registrácii obdržíte faktúru, ktorú uhradíte prevodom na účet. Až úhradou faktúry rezervujeme dieťaťu miesto v programe. Balíček obsahuje 8 programov v cene 64€. Po úhrade poplatku už nie je možné vrátiť peniaze naspäť pri absencii dieťaťa.


Technické informácie:
Plavky, šľapky, uterák, rukávky (neplavci), čapica na hlavu a dobrú náladu.
Rátajte s tým, že si to vaše deti zamilujú ????

Registrácia na webovej stránke www.imove.sk 


Tešíme sa na vás