iMove má namierené na svetovú konferenciu do MINESOTY 2018

Nie je ľahké nájsť ten správny kompromis medzi vedou a praxou. Často krát vedeckým poznatkom chýba praktické využitie a naopak, veľa ľudom v praxi chýba vedecké pozadie. Nám sa v iMove podarilo túto situáciu vyriešiť. Naše programy a diagnostika garantujú vysoko odbornú stránku metodiky práce a súčasne sú dobre aplikovateľné v praxi. Toto spojenie praktickosti  a odbornosti v odbore rozvoja motoriky detí nám otvára dvere vo svete. Vďaka vedeniu Masarykovej Univerzity fakulty športových vied a poprednému uznávanému vedcovi v tomto odbore Mgr. Igorovi  Duvačovi, PhD., MBA máme možnosť odprezentovať našu prácu vo významných svetových publikáciách a zúčastniť sa najväčšej konferencie sveta v MINESOTE 2018. Verím, že spoločne s najväčšími odborníkmi v Česko-Slovensku dokážeme Slovensko zapísať vo svete našou športovou šikovnosťou.